|  | 

De Kap: Terminale zorg

De Kap: Terminale zorgMensen die ernstig ziek zijn en weten dat het einde nabij is, willen vaak thuis sterven. Het verzorgen van een geliefde in die periode is zwaar, ook al is er hulp van de huisarts en de thuiszorg. Als familie moet of wil je 24 uur per dag beschikbaar zijn. Vaak is het niet te voorzien hoe lang het gaat duren. Dat brengt onzekerheid met zich mee en misschien ook de vraag of u het wel volhoudt. De zorgvrijwilligers van de Kap kunnen u daarbij helpen.

Zij bieden aandacht, tijd en ondersteuning aan de stervende en aan u als naaste.

Wie zijn de vrijwilligers
*Alle vrijwilligers hebben een intensieve basistraining palliatieve zorg gevolgd en worden voortdurend bijgeschoold. Zij verrichten geen medische, verpleegkundige handelingen of zware huishoudelijke taken. De vrijwilliger vervangt u als mantelzorger. Veel vrijwilligers zijn betrokken bij dit werk vanuit eigen ervaring. Ze weten van nabij wat het betekent om een zieke in de laatste levensfase te verzorgen.

Vrijwilligers:

 • zijn er voor u en voor uw familielid, kennis of vriend(in)
 • bieden emotionele steun
 • geven eenvoudige hulp bij lichamelijke verzorging
 • kunnen uw taken als mantelzorger even overnemen
 • kunnen overdag of 's nachts waken

De vrijwillige terminale zorg is 24 uur per dag, zeven dagen per week telefonisch bereikbaar.

  Direct naar De Kap: Terminale zorg

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Apeldoorn
  Soorten hulp
  Begeleiding
  Thuiszorg specialisatie
  Palliatieve zorg
  Spoedhulp mogelijkheid
  Nee
  Voorwaarden

  De Kap biedt vrijwillige hulp en ondersteuning in de thuissituatie. Het gaat hierbij om hulp die aanvullend is op de reeds bestaande formele zorg. Als u zelfstandig woont en om wat voor reden dan ook hulp nodig heeft kunt u misschien een beroep doen op de vrijwilligers van de Kap. 

  U kunt hulp krijgen als:

  • u een inwoner bent van de gemeente Apeldoorn
  • u geen of onvoldoende beroep kunt doen op uw eigen sociale netwerk (familie, buren, vrienden) en/of
  • u onvoldoende financiële middelen heeft om de hulp in te kopen

  Stichting de Kap

  De Kap is een stichting voor informele zorg. Zij staat letterlijk en figuurlijk midden in de Apeldoornse samenleving. Vanuit de mooie locatie in het centrum van Apeldoorn, biedt de Kap hulp en ondersteuning in de thuissituatie. Het gaat om zorg en ondersteuning waarvoor onvoldoende of geen beroep gedaan kan worden op de formele zorg of het sociale netwerk.

  De Kap faciliteert en ondersteunt en gaat uit van de eigen kracht van de mens. Zij is er voor hulpvragers, vrijwilligers en mantelzorgers. De Kap kent een nauwe samenwerking met gemeente en andere organisaties. Binnen deze netwerken wordt kennis en deskundigheid op het gebied van vrijwilligerswerk en mantelzorgerbeleid beschikbaargesteld en gedeeld.

  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.