Alleszelf.nl ALLESZELF.NL
 |  | 

Vertier activiteiten Almere

Onze vertier activiteiten zijn gericht op contact en samenzijn met anderen. Kook, loop, of fiets mee!

  Direct naar Vertier activiteiten Almere

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Almere
  Ontmoetingsvarianten
  Activiteit buitenshuis, Ontmoeting tijdens inloop-, koffie- en/of soosactiviteiten
  Ontmoetingsfrequentie
  Structureel
  Voorwaarden

  Senior-Live is er voor alle Almeerse senioren.

  Senior-Live

  Missie
  Senior-Live ondersteunt senioren actief door een brug te slaan tussen hun dagelijkse leven en de mogelijkheden die via het internet en/of technologische middelen kunnen worden aangeboden.

  Doelstelling
  Senior-Live beoogt het stimuleren van de zelfredzaamheid en het voorkomen van een sociaal isolement, waarbij zij in het bijzonder oog heeft voor mensen met beperkte digitale vaardigheden.

  Visie
  De aanpak van Senior-Live biedt, in het bijzonder de Almeerse senior, de kans om de mogelijkheden die internet en/of technologische middelen kunnen bieden optimaal te benutten. De klant staat weliswaar centraal in deze aanpak, maar het sociale en professionele netwerk wordt hierin niet vergeten.

  Aanpak
  Daarnaast biedt de aanpak van Senior-Live dienstverleners/informatieaanbieders de mogelijkheid een groep gebruikers te bedienen die niet of moeilijk benaderbaar zijn met de gangbare online mogelijkheden. Deze aanpak opent ook deuren voor nieuwe diensten die juist voor deze doelgroepen geschikt zijn.

  Statutaire naam: 
  Stichting HierTV
  Kamer van Koophandel: 
  34292009
  Rechtsvorm: 
  Stichting
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.