Alleszelf.nl ALLESZELF.NL
 |  | 

KBO afd. Alkmaar-Noord: Activiteiten

Op maandagmiddag bent u van harte welkom voor een gezellige middag. De activiteiten zijn de ene keer ontspannend en een andere keer informatief. Probeer het eens.
Vindt u zichzelf te jong voor alleen maar genieten, bent u liever actief of organisatorisch bezig? Ook dan is de KBO een goede mogelijkheid, waar u nieuwe uitdagingen kunt vinden.

  Direct naar KBO afd. Alkmaar-Noord: Activiteiten

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Alkmaar
  Ontmoetingsvarianten
  Ontmoeting tijdens inloop-, koffie- en/of soosactiviteiten
  Ontmoetingsfrequentie
  Structureel
  Voorwaarden

  Vanaf 50 jaar kunt u lid worden

  KBO Noord-Holland

  KBO Noord-Holland is een maatschappelijk betrokken belangenorganisatie van en voor senioren, ongeacht religie of herkomst. De vereniging is opgericht op 12 mei 1952. Onze positie in Noord-Holland per 1 januari 2017:

  • Ruim 31.000 leden, 62 afdelingen in 9 regio’s
  • Een groot aantal ouderenadviseurs, belastinginvullers en zeer betrokken vrijwilligers. 

  Lokaal zichtbaar vanuit een levensbeschouwende overtuiging, met oprecht betrokken vrijwilligers en een op de medemens gerichte inspiratie: ‘omzien naar elkaar’. Een platform waarbij ieder zich individueel betrokken en onderling verbonden voelt. 

  Onze doelstelling
  Wij, vrijwilligers, medewerkers en bestuurders, willen met een sterke lokale verankering in de afdelingen ouderen toerusten, zodat zij hun
  participatie in de samenleving vorm en inhoud kunnen geven zoals zij dat zelf willen. Wij werken gericht samen met organisaties en instellingen in het sociaal domein en zetten ons in voor het ontwikkelen van gemeenschappelijke diensten en producten. Daarbij richten wij ons op sociale innovatie en een wederkerige verbinding tussen generaties. Met deze doelstelling beogen wij het algemeen belang te dienen.

  Kamer van Koophandel: 
  40409524
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.