|  | 

De Muzieksalon

De Muzieksalon‘Ouderen-muziekclub’, om ouderen in de buurt met muziek in beweging te zetten en ouderen die het nodig hebben een zetje te geven. Zodat iedereen erbij betrokken raakt. De Muzieksalon strijkt neer in de buurt van locaties waar regelmatig een Danspaleis plaatsvindt. Het biedt een veilige ontmoetingsplek en verkleint de stap van de huiskamer naar de dansvloer.

Om onderling contact in de buurt te versterken en eenzaamheid onder ouderen te voorkomen. In De Muzieksalon ontmoeten deelnemers elkaar in een gezellige huiskamersetting. Samen met andere buurtbewonerswordt er naar muziek geluisterd, gekletst en misschien zelfs wel gedanst. Ook in de huiskamer is muziek de motor om ouderen te binden en te mobiliseren. In een aantal gefaciliteerde bijeenkomsten leren de deelnemers zelf invulling aan De Muzieksalon te geven. Zo delen we het eigenaarschap en stimuleren we een solide voortbestaan.

  • Ontmoeting
  • Huiskamersetting
  • Contact in de buurt
Direct naar De Muzieksalon
ontmoeting De Muzieksalon

Aanvullende informatie

Dekkingsgebied(en)
Nederland
Ontmoetingsvarianten
Ontmoeting tijdens inloop-, koffie- en/of soosactiviteiten
Ontmoetingsfrequentie
Incidenteel

Stichting Het Danspaleis

Muziek is een universele katalysator voor contact. Muziek heeft de kracht om verhalen van toen op te roepen, en biedt houvast in het nu. Het breekt dwars door generaties, culturele achtergronden, rangen en standen of seksuele en politieke voorkeuren heen. Vanuit het inzicht dat muziek een magisch middel is om verschillende groepen mensen bij elkaar te brengen en ouderen in beweging te zetten, is de Danspaleisformule ontwikkeld, een dansfeest voor ouderen waar jong en oud elkaar ontmoeten. Dansen verbindt, want dansen doe je samen!

Kamer van Koophandel: 
50317520
Rechtsvorm: 
Stichting
Delen: 
Kloppen de gegevens niet (meer)?
Geef een wijziging door.
Kloppen de gegevens niet (meer)?
Geef een wijziging door.