Alleszelf.nl ALLESZELF.NL
 |  | 

Dagbesteding

Thuiswonende ouderen die te maken krijgen met lichamelijke of geestelijke problemen komen vaak tal van obstakels tegen zoals eenzaamheid of het niet weten waar ze terecht kunnen voor hulp. Ook kan het zijn dat de partner of mantelzorger overbelast raakt. De dagbesteding bij MT thuiszorg kan ervoor zorgen dat dit beter gaat en zo de mantelzorger ontlasten.

De dagbesteding bij MT thuiszorg is vooral toegespitst op Turkse ouderen. Zo kunnen de deelnemers contacten leggen met landgenoten, in gesprek gaan en een plezierige en zinvolle invulling aan de dag hebben.

Er worden tijdens de dagbesteding verschillende activiteiten aangeboden zoals beweging, activiteiten die het geheugen stimuleren, ontspanningsmiddagen met spel en andere creatieve activiteiten.

  Direct naar Dagbesteding

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Apeldoorn, Beemte, Kampen, Zwartewaterland, Zwolle
  Ontmoetingsvarianten
  Ontmoeting tijdens inloop-, koffie- en/of soosactiviteiten
  Ontmoetingsfrequentie
  Structureel
  Voorwaarden

  Om deel te nemen aan de dagbesteding van MT thuiszorg is er geen indicatie nodig. De dagbesteding in Zwolle is een algemene voorziening.

  MT thuiszorg

  MT thuiszorg is een betrouwbare en klantvriendelijke zorginstelling die zich toespitst op de zorgbehoefte van de multiculturele doelgroep van Zwolle en omstreken.

  MT thuiszorg hanteert enkele uitgangspunten ten aanzien van de organisatie, medewerkers  en positie welke vorm geeft aan hoe de diensten worden verleend:

  • de organisatie: de cliënt staat centraal! Kwaliteit van zorg is onze uitgangspunt nummer 1! Verder organiseren wij ons meer rondom de cliënt. Dit doen we door de zorg thuis te leveren en actief de mantelzorgers te betrekken bij de zorgverlening. Cliënten en mantelzorgers kunnen erop vertrouwen dat de kwaliteit bij MT thuiszorg deugt. MT thuiszorg toont dit aan door de kwaliteitsresultaten die zijn behaald. CQ meting, ZI-meting en externe audits t.b.v. de HKZ certificering.
  • de medewerkers: Binden & Boeien. Het is van belang dat wij de medewerkers blijven boeien en nieuwe medewerkers in de toekomst kunnen binden. Zorg is én zal altijd mensenwerk blijven. Wij willen dat onze medewerkers goede zorg verlenen en geven wij hen de ruimte en ondersteuning.
  • onze positionering: MT thuiszorg onderscheidt zich ten opzichte van andere zorgaanbieders door de sterke focus op de multiculturele doelgroep waarbij de zorg wordt verleend door medewerkers met dezelfde culturele achtergrond die veelal dezelfde taal spreken. ( o.a. Turks, Arabisch, Perzisch, Engels, etc.).
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.