Alleszelf.nl ALLESZELF.NL
 |  | 

Acvtiviteiten

Activiteiten vinden over het algemeen plaats in De Boomgaard, onze recreatieruimte en ontmoetingsplaats, en in onze verschillende huiskamers. Dagelijks is er gelegenheid om deel te nemen aan de verschillende activiteiten, met het accent op de doordeweekse dagen. De Boomgaard is voor een ieder op elk moment van de dag toegankelijk, ook voor het bezoek. In het weekend ligt het accent op ontmoeting, de hele dag zijn er medewerkers aanwezig ter begeleiding.


Naast deelnemen aan de activiteiten in de groep is het ook mogelijk om individuele begeleiding te ontvangen. Alle activiteiten zijn vrij toegankelijk voor huurders van de appartementen. Daarnaast kunnen anderen geïnteresseerden ook deelnemen aan activiteiten. Ze kunnen daartoe een activiteitenkaart kopen bij de receptie.

  Direct naar Acvtiviteiten

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Herwijnen
  Ontmoetingsvarianten
  Ontmoeting tijdens inloop-, koffie- en/of soosactiviteiten
  Ontmoetingsfrequentie
  Structureel

  Stchting Woon- en Zorgcentrum Avondlicht

  Zorgcentrum Avondlicht is een kleinschalige voorziening met een sterke regionale functie in het dorp Herwijnen en omgeving. Avondlicht levert cliëntgerichte zorg met respect voor de cliënt, ongeacht zijn of haar achtergrond. Alle ouderen met een zorgindicatie zijn welkom binnen Avondlicht, zolang Avondlicht in staat is om de zorgvraag te beantwoorden. Bewoners van Avondlicht voeren zelf de regie over hun leven. Medewerkers van Avondlicht zijn betrokken, nieuwsgierig, gericht op de wensen van de bewoner en gaan altijd na of er een vraag is achter de vraag.

  Medewerkers zijn zich bewust dat zij de bewoners in hun laatste, soms kwetsbare levensfase ondersteunen, en bieden bewoners goede en veilige zorg. Een geborgen huiselijke omgeving, goed eten, voldoende activiteiten en contacten zijn daarbij belangrijk, maar ook het delen van plezier, ontspanning en aandacht. Voor Avondlicht geldt bovendien: wensen en ideeën van zowel bewoners, hun omgeving, als van medewerkers zijn welkom; alles is bespreekbaar, veel is mogelijk, afspraak is afspraak en je doet wat je belooft.

  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.