Alleszelf.nl ALLESZELF.NL
 |  | 

Welzijn Capelle: Servicepunt Mantelzorg

Welzijn Capelle: Servicepunt MantelzorgServicepunt Mantelzorg ondersteunt mensen die mantelzorger zijn van een inwoner van Capelle aan den IJssel. Servicepunt Mantelzorg is een onderdeel van Buurtkracht en is gratis.

Servicepunt Mantelzorg ondersteunt mensen die mantelzorger zijn van een inwoner van Capelle aan den IJssel. Servicepunt Mantelzorg is een onderdeel van Buurtkracht en is gratis.
Mantelzorgers kunnen hier terecht met vragen over zaken als woningaanpassingen, aangepast vervoer, parkeerkaarten, financiële tegemoetkomingen (bv. bijzondere bijstand), vrijstelling van sollicitatieplicht, benadering van instanties, respijtzorg en het maken van keuzes.

  • Voor mantelzorgers
  • Gratis
  • Informatie en advies
Direct naar Welzijn Capelle: Servicepunt Mantelzorg
Informatie & advies Welzijn Capelle: Servicepunt Mantelzorg

Aanvullende informatie

Dekkingsgebied(en)
Capelle aan Den IJssel
Kenmerken
Geven van algemene informatie en advies, Algemeen verkennen van behoefte aan zorg en ondersteuning, Uitdiepen van individuele hulpvraag, Geven van persoonlijk advies, Regelen van voorzieningen, hulp en ondersteuning, Sociaal-emotionele begeleiding, Verwijzen naar voorzieningen, hulp en ondersteuning, Overleg met en coördinatie van andere hulpverleners, Vast aanspreekpunt
Specialisaties
Dementie, Woningaanpassing, Wet- en regelgeving
Kanalen
Per e-mail, Telefonisch, Huisbezoek
Wie levert de informatie of het advies?
Een professional, Een vrijwilliger
Betaling
Geen/gratis
Voorwaarden

Nee.

Stichting Welzijn Capelle

Vanaf 1 januari 2017 laat Capelle het welzijnswerk uitvoeren door de stichting Welzijn Capelle. De sociaal wijkteams van Buurtkracht, het Eropaf-team, de buurtmoeders, Vluchtelingenwelzijn en Cliëntondersteuning zijn hierin ondergebracht.

Ook het jongerenwerk, de jongerencentra en CAPSLOC zijn onderdeel van de nieuwe stichting. Daarnaast voert de stichting ook andere taken uit. Bijvoorbeeld de ondersteuning van mantelzorgers, de begeleiding van statushouders en het op weg helpen van mensen met problematische schulden. Maar ook de Wijkwinkels, Buurtbemiddeling, het VrijwilligersInformatiePunt en het Welzijn- en Zorgplein waar Capellenaren terecht kunnen met vragen over hulp en ondersteuning, hebben een plek binnen de stichting.

Telefonisch spreekuur
Dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur.

€ 0,00
per uur
Meer informatie aanvragen
Delen: 
Kloppen de gegevens niet (meer)?
Geef een wijziging door.
Kloppen de gegevens niet (meer)?
Geef een wijziging door.