Alleszelf.nl ALLESZELF.NL
 |  | 

Test Vermelding Ledenvereniging

Dit is een test record tbv de import bij Ledenvereniging. Altijd met dezelfde waarden.

  Direct naar Test Vermelding Ledenvereniging

  Aanvullende informatie

  Kenmerken
  Geven van algemene informatie en advies
  Kwaliteitslabels

  TestAccount Espria Ledenvereniging

  Dit is een test-account tbv de Ledenvereniging. 
  Er worrdt standaard 1 Vermelding meegegeven in de export, met vaste waarden voor zoveel mogelijk eigenschappen die van invloed zijn op de KwalliteitsScore. Die wordt bij hun import gebruikt om eventuele afwijkingen in gegevens / proces te detecteren. 

  Statutaire naam: 
  TestAccount
  Kamer van Koophandel: 
  12345678 - 98765432
  Rechtsvorm: 
  Vereniging
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.