|  | 

Informatie, voorlichting, advies en training Friesland Zuid-West

Home Instead geeft ook informatie, voorlichting, advies en training, waarbij de aandacht op het normale verouderingsproces ligt én op problemen die zich bij het ouder worden kunnen voordoen.

  Direct naar Informatie, voorlichting, advies en training Friesland Zuid-West

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  De Friese Meren, Franekeradeel, Het Bildt, Menaldumadeel, Oost-Vlieland, Súdwest Fryslân, Terschelling
  Kenmerken
  Geven van algemene informatie en advies, Geven van persoonlijk advies
  Kanalen
  Huisbezoek

  Home Instead Thuisservice Friesland Zuid-West

  Welzijn vóór zorg, dat is waar Home Instead Friesland Zuid-West voor staat. Senioren die zich goed voelen in de eigen woonomgeving hebben veel minder zorg nodig. Wij maken het mogelijk dat senioren (langer) thuis kunnen blijven wonen, vanuit het besef dat thuis meer is dan alleen wonen. Thuis is de eigen vertrouwde plek met een verleden, waar ieder op zijn of haar eigen manier invulling aan geeft in de nabijheid van geliefden. Thuis is ook een deel van de eigen identiteit, dieverloren zou gaan bij verhuizing naar bijvoorbeeld een woonzorgcentrum.

  Statutaire naam: 
  Home Instead Thuisservice Friesland Zuid-West B.V.
  Kamer van Koophandel: 
  73387061 - 000041430603
  Rechtsvorm: 
  BV
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.