|  | 

Huishoudelijke verzorging

Medewerkers van de huishoudelijke verzorging kunnen u helpen bij het verrichten van huishoudelijke taken, zoals stofzuigen, ramen zemen, bedden opmaken of de was doen. Deze vorm van thuiszorg is aanvullend. Wat u zelf nog kunt, doet u ook zelf. Welke hulp u krijgt en hoe vaak, hangt mede af van uw eigen mogelijkheden en uw woonomstandigheden.

Mogelijk heeft u recht op vergoeding van (een deel van) de kosten voor huishoudelijke dienstverlening via een indicatie van uw gemeente. Neem hiervoor contact op met uw gemeente.

  Direct naar Huishoudelijke verzorging

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Achtkarspelen, Dantumadiel, Franekeradeel, Harlingen, Het Bildt, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menaldumadeel, Noardeast-Fryslân, Terschelling, Tytsjerksteradiel
  Soorten hulp
  Bedden verschonen, Stoffen en stofzuigen, Wassen en strijken, Ramen wassen

  Interzorg Groep

  Interzorg Groep is een professionele organisatie die gelooft in goede zorg. Interzorg Groep verleent zorg vanuit haar christelijke motivatie aan allen die daar om vragen. Het bieden van geborgenheid aan ouderen is onze missie. We willen zorg op maat, oprechte aandacht, veiligheid, warmte en huiselijkheid aan onze klanten bieden.

  Interzorg Groep is een koepelorganisatie voor drie stichtingen en één B.V. die onder één gezamenlijke vlag producten en diensten aanbieden aan bewoners van Foswert en alle inwoners van Noordoost Friesland.
  De diverse onderdelen zijn achtereenvolgens Thuiszorg (verpleging, verzorging, thuisbegeleiding en huishoudelijke verzorging), Maatschappelijk Werk, een Woonzorgcentrum (met verpleeghuiszorg) en Maaltijden Noord B.V.

  Interzorg Groep levert een geïntegreerd aanbod van hulp en dienstverlening naar de mens in zijn directe leefomgeving. Dit om zelfstandigheid, gezondheid en kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden, waarbij de zelfregie van de cliënt hoog in het vaandel staat.

  Statutaire naam: 
  Stichting Interzorg Groep
  Kamer van Koophandel: 
  0108728
  Rechtsvorm: 
  Stichting
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.