|  | 

Driezorg: Huishoudelijke hulp in Hattem

Wij begrijpen dat u zo lang mogelijk zelfstandig en comfortabel in uw eigen appartement of woning wilt blijven wonen. Er kan een moment komen dat het huishouden u zwaar valt. Driezorg biedt dan huishoudelijke hulp: alle activiteiten die nodig zijn voor een schoon en leefbaar huis.

  Direct naar Driezorg: Huishoudelijke hulp in Hattem

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Hattem
  Soorten hulp
  Bedden verschonen, Opruimen, Stoffen en stofzuigen, Wassen en strijken
  Betaling
  Eigen betaling, Persoonsgebonden betaling (PGB), Vergoeding via gemeente
  Voorwaarden

  In Hattem is huishoudelijke hulp een algemene voorziening. Uw bijdrage voor de algemene voorziening is vastgesteld op 5 euro per uur. Dit bedrag wordt in rekening gebracht door Driezorg. Als u een inkomen heeft tot 120% van de bijstandsnorm en geen of weinig eigen vermogen dan kunt u deze kosten terug krijgen via de bijzondere bijstand. U kunt dit aanvragen bij het Loket Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn van de gemeente Hattem via telefoon 038-4431616.

  U kunt natuurlijk ook altijd meer hulp particulier inhuren bij Driezorg buiten een indicatie van de gemeente om.

  Stichting Driezorg Wonen, Welzijn, Zorg

  Driezorg is actief op het gebied van ouderenzorg . De “Drie” in Driezorg staat voor de drie kernelementen waarin Driezorg actief is: Wonen, Welzijn & Zorg. 

  Wij willen mensen een (t)huis bieden vanuit onze 11 woonlocaties in de wijken van Zwolle en Hattem. Driezorg biedt veilige zorg en ondersteuning op een vriendelijke en vertrouwde manier (dichtbij) (t)huis.

  Binnen de verschillende woonlocaties kent Driezorg (Drie)zorgwoningen met zorgservices (extramuraal wonen), Wonen met Zorg (intramuraal wonen) en appartementen Kortdurend verblijf. Driezorg levert niet alleen zorg in de appartementen op de Driezorglocaties, maar ook in woningen die dichtbij die locaties liggen.

  Driezorg richt zich op het welbevinden van de cliënten en biedt een breed welzijnsaanbod, dat op iedere locatie is afgestemd op de vraag van (wijk)bewoners. Hierbij kunt u denken aan bewegingsactiviteiten, themamaaltijden, uitstapjes, informatiebijeenkomsten en meer.

  Driezorg werkt samen met andere zorgaanbieders om u goed van dienst te zijn. We werken onder andere samen met Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, RIBW, Icare en stichting Zorgspectrum Het Zand.

  € 5,00
  per uur
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.