|  | 

RSWP: Computerondersteuning

Hulp bij uw computer of laptop. WonenPlus heeft vrijwilligers die u computerondersteuning geven bij het gebruik van uw computer of laptop. U kunt hierbij denken aan vastlopen, installeren van een nieuw programma, uitleg over het gebruik van Word, Excel, Google of e-mail. WonenPlus gaat op zoek naar vrijwilligers die u helpen.

  Direct naar RSWP: Computerondersteuning

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Alkmaar, Beemster, De Rijp, Edam-Volendam, Graft, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zeevang
  Soort begeleiding
  Begeleiding
  Frequentie begeleiding
  Incidenteel
  Activiteiten
  Hulp met digitale media
  Specialisatie
  Geen specialisatie

  Regionale Stichting WonenPlus Noord-Holland Midden

  Regionale Stichting WonenPlus (RSWP) wil een bijdrage leveren aan een leefbare samenleving waarin mensen – ook wanneer zij zich in een kwetsbare positie bevinden – op hun eigen wijze, in een vertrouwde en veilige omgeving, kunnen blijven wonen en participeren in de samenleving.

  Op basis van deze missie worden activiteiten ontplooid waarbij uitgegaan wordt van de volgende visie op Wonen, Welzijn en Zorg:

  De meeste ouderen, gehandicapten en chronisch zieken willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. WonenPlus helpt met inzet van vrijwilligers -daarbij ondersteund door professionals- door middel van aanvullende praktische diensten en persoonlijke ondersteuning. Zelfstandigheid, zelfredzaamheid, eigen regie, wederkerigheid, participatie en sociale cohesie zijn daarin richtinggevende oriëntaties.

  Historie
  Per 1 januari 2010 heeft de Regionale Stichting WonenPlus Noord-Holland Midden alle WonenPlus activiteiten in de regio Zaanstreek/Waterland overgenomen van Stichting WonenPlus Noord-Holland. Het ging om WonenPlus organisaties in de gemeenten Beemster, Graft-De Rijp, Schermer, Zeevang, (Aangenaam WonenPlus), Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Oostzaan, Waterland en Wormerland. Inmiddels is de verzelfstandiging een feit en wordt hard gewerkt aan de realisatie van de missie van de stichting.

  In 2012 is het servicepunt Oostzaan opgeheven, nadat de gemeente te kennen had gegeven de werkzaamheden van WonenPlus in eigen beheer te willen voortzetten. Het servicepunt in Wormer is gefuseerd met de stichting SOW. Deze organisatie gaat verder onder de naam Dienstencentrum Wormerland.

  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.