|  | 

Het VTV: Vrijwillige Thuishulp

Het VTV: Vrijwillige Thuishulp De Vrijwillige Thuishulp bemiddelt bij het vinden van geschikte vrijwilligers specifiek voor mensen met een (licht)verstandelijke beperking, autisme, niet aangeboren hersenletsel of chronische ziekte.

Bijvoorbeeld hulp bij vrijetijdsbesteding of er samen op uit, maatje, oppas- of speelhulp, gastgezin of logeeradres. De match wordt begeleid door een consulent van de Vrijwillige Thuishulp. Vrijwilligers krijgen deskundigheidsbevordering en moeten een VOG verklaring overleggen.

  • Bemiddeling
  • Hulp vrijetijdsbesteding
  • Activiteiten
Direct naar Het VTV: Vrijwillige Thuishulp
begeleiding & gezelschap Het VTV: Vrijwillige Thuishulp

Aanvullende informatie

Dekkingsgebied(en)
Delft, Lansingerland, Midden-Delfland, Pijnacker, Westland
Soort begeleiding
Begeleiding
Frequentie begeleiding
Wekelijks, Maandelijks, Incidenteel
Activiteiten
Vriendschappelijk huisbezoek, Samen op stap, Samen boodschappen doen, Ondersteuning mantelzorgers, Voorlezen, Samen ontspannen
Specialisatie
Mensen met lichamelijke beperking, Mensen met dementie (of andere geestelijke beperking)
Voorwaarden

Nee.

Stichting Vrijetijdsbesteding, Thuishulp en Vormingsactiviteiten

Het VTV – officieel de Stichting Vrijetijdsbesteding, Thuishulp en Vormingsactiviteiten – biedt aan mensen met een verstandelijke beperking een samenhangend aanbod van vrijetijds- en vormingsactiviteiten, die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van hun bestaan. Geboden worden activiteiten die aansluiten bij de behoeften en wensen van de deelnemers. Het aanbod wordt in de eigen activiteitencentra of in de directe woonomgeving van de deelnemers gerealiseerd. Daarnaast wordt gewerkt aan mogelijkheden tot integratie in de samenleving, om mensen met een beperking ‘erbij’ te laten horen en volwaardig deelnemer aan de samenleving te kunnen laten zijn. Om deze taken professioneel te kunnen uitvoeren, biedt het VTV haar medewerkers, maar vooral de vrijwilligers goede arbeidsvoorwaarden en een werkomgeving waarin zij tot hun recht kunnen komen, met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Onze missie is gebaseerd op onze visie op leven, wonen, werken en vrije tijd van mensen met een verstandelijke beperking. In de visie geven we aan welke waarden belangrijk zijn bij het verwezenlijken van onze missie.

In het realiseren van een aanbod vrijetijds- en vormingsactiviteiten laten we ons leiden door de deelnemers. Zij willen als mens aangesproken worden; erbij horen en deel uit kunnen maken van een netwerk of vriendschap ervaren. Zij hebben behoefte aan aandacht, ontspanning en plezier. Dit op een veilige plek die bereikbaar, toegankelijk en betaalbaar is. Deze wensen, behoeften en vragen van de deelnemers nemen we als uitgangspunt voor een :

Professioneel en samenhangend aanbod
Het VTV organiseert een professioneel, samenhangend, innovatief aanbod van vormende- en vrijetijdsactiviteiten. Door de regionale spilfunctie zijn wij in staat om lacunes en knelpunten in het aanbod te signaleren en indien mogelijk (samen met anderen) op te lossen.

Werkomgeving
Ons aanbod van activiteiten krijgt vorm door de betrokkenheid, inzet en deskundigheid van onze medewerkers en vrijwilligers. Aandacht voor hun werkomgeving en persoonlijke ontwikkeling is daarom essentieel.

Waarden en normen
Bij het uitvoeren van onze taken en de wijze waarop mensen met elkaar omgaan, laten we ons vaak onbewust leiden door waarden en normen. Wat we belangrijk vinden, hoe we problemen oplossen en waar we op letten. Binnen het VTV hanteren we een aantal waarden en normen waar de wijze van handelen uit voortvloeit. Dit zijn:

Respect 
Wij tonen respect voor de fundamentele rechten van de persoon met een beperking. Ook geven we ruimte aan anderen om te mogen zijn wie ze zijn. Dit geldt zowel voor mensen die aan de activiteiten deelnemen als voor collega’s en vrijwilligers.

Verantwoordelijkheid 
De medewerkers zijn zich bewust van zijn of haar professionele verantwoordelijkheid ten opzichte van de persoon met een beperking en de maatschappij. Hij of zij vermijdt gedrag waardoor het vertrouwen wordt geschaad.

Gezamenlijkheid 
Het aanbod kan pas gerealiseerd worden in samenwerking met collega’s, voorzieningen, scholen, gemeenten enz.

Deelnemersgerichte instelling 
De deelnemers worden serieus genomen en het uitgangspunt is de wensen, behoeften van de deelnemers. Belangrijk hierbij is de persoonlijke ontwikkeling en een correcte bejegening.

Meer informatie aanvragen
Delen: 
Kloppen de gegevens niet (meer)?
Geef een wijziging door.
Kloppen de gegevens niet (meer)?
Geef een wijziging door.