|  | 

Executele Diensten

Een executeur is iemand die, als vertegenwoordiger van de erfgenamen en als goed huisvader, belast is met de afwikkeling van een nalatenschap. Hij is daarbij bevoegd alle rechtshandelingen te verrichten die daarvoor noodzakelijk zijn. Het verdient aanbeveling een dergelijke functionaris te benoemen. Dit dient dan expliciet bij testament te geschieden.

  Direct naar Executele Diensten

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Bussum, Deventer, Naarden
  Type
  Nalatenschap
  Kwaliteitslabels

  Bonnerman & Partners B.V.

  Executele diensten -Bewindvoering -Curatele -Nalatenschapbemiddeling -Vereffening -Boedelafwikkeling zijn de specialiteiten van deze organisatie, waarbij integriteit, zorgvuldigheid, accuraatheid en persoonlijke aandacht de kenmerken zijn.
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.