|  | 

Budgetbeheer

Bij budgetbeheer is er geen verantwoording schuldig aan de rechtbank. Dit geldt alleen bij een bewindvoering/curatele. U ontvangt maandelijks een overzicht van de door ons gedane betalingen en ontvangsten. Voor budgetbeheer is een door beide partijen ondertekende overeenkomst vereist. Ook is een getekende machtiging noodzakelijk om in uw plaats op te kunnen treden als beheerder van uw inkomsten en uitgaven.

  Direct naar Budgetbeheer

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Alkmaar
  Type
  Budgetbeheer
  Kwaliteitslabels

  A&O Bewindvoering en Budgetbeheer

  A&O Bewindvoering & Budgetbeheer is een bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft op de gebieden bewindvoering, budgetbeheer en curatele. Wij begeleiden op een professionele en deskundige wijze mensen die aangewezen zijn op hulp op bovenstaande gebieden.
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.