|  | 

Budgetbeheer

Onder budgetbeheer wordt verstaan het beheren van uw inkomen door een onafhankelijke derde, als u door omstandigheden niet zelf uw financiële zaken op orde kunt krijgen of houden. Met een speciale rekening, de zogenaamde budgetbeheer-rekening, wordt gezorgd dat uw vaste lasten, uw wekelijkse of maandelijkse huishoudgeld, aflossingen aan eventuele schulden en overige posten allemaal betaald worden. Hiervoor worden afspraken gemaakt, die worden vastgelegd in een budgetplan.

  Direct naar Budgetbeheer

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Huizen
  Type
  Budgetbeheer
  Kwaliteitslabels

  IVB Bewindvoering

  IVB Bewindvoering behartigt de financiële belangen van personen die dit zelf niet (meer) kunnen. Meestal gaat het om mensen met bijvoorbeeld een verstandelijke handicap, een lichamelijke beperking, een psychiatrische aandoening of een verslaving. IVB beheert hun financiën! Jarenlange ervaring in re-integratie, jobcoaching, schuldsaneringstrajecten heeft ons wegwijs gemaakt in de wirwar van zaken waarmee mensen te maken kunnen krijgen, zoals ontslag, schuldsaneringsregelingen, het aanvragen van uitkeringen, toeslagen en subsidies.
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.