|  | 

Bewindvoering

Wanneer mensen (tijdelijk) niet in staat zijn hun financiën te behartigen door hun lichamelijke of geestelijke toestand, is het mogelijk om een bewindvoerder aan te stellen. De bewindvoerder wordt aangesteld door de rechtbank en behartigt dan de financiële belangen voor u. Dit houdt in dat deze persoon niet meer zelf mag beschikken over zijn/haar bezittingen en rechten.

Zijn de goederen van iemand geheel of gedeeltelijk onder bewind gesteld, dan mag diegene niet meer zelfstandig daarover beslissen. Hij mag bijvoorbeeld het huis niet verkopen zonder toestemming van de bewindvoerder. De bewindvoerder beslist daarover, zolang dat gaat, in overleg met de betrokkene. De bewindvoerder gaat ook over het beheer van de goederen. De betrokkene blijft handelingsbekwaam.

De betrokkene mag niet meer beslissen over de goederen die onder bewind staan. Dit doet de door de rechtbank aangestelde bewindvoerder maar wel zoveel mogelijk in overleg met de betrokkene. Het beschermt het vermogen van de betrokkene. De bewindvoerder legt jaarlijks verantwoording af aan de rechtbank. Bij het regelen van de financiële zaken van de betrokkene kan de bewindvoerder ook een belastingaangifte doen en (bijzondere) bijstand of huurtoeslag aanvragen.

  Direct naar Bewindvoering

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Pekela, Veendam
  Type
  Bewindvoering
  Voorwaarden

  Voor wie is beschermingsbewind:

  • Voor diegenen die tijdelijk of blijvend vanwege hun lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat zijn hun financiën te behartigen
  • Voor diegenen die hoge schulden hebben en hier zelf niet meer uitkomen

  Hoe gaan we te werk:
  Wanneer tijdens de intake of tijdens het budgetbeheer blijkt dat budgetbeheer niet de juiste oplossing voor u is kan beschermingsbewind wellicht een oplossing voor u zijn. Ook kan het mogelijk zijn dat u om andere redenen direct voor beschermingsbewind kiest.

  Wat zijn de kosten? 
  De tarieven voor professioneel beschermingsbewind zijn bepaald door het landelijk overleg kantonrechters (LOVCK).

  Kwaliteitslabels

  AFOO Bewind & Beheer BV

  AFOO staat voor “Alle Financiën Op Orde” en houdt zich bezig met budgetbeheer, bewindvoering en budgetcoaching. Afhankelijk van wat u wensen zijn en in welke situatie u zich bevindt, kunnen wij u een passende oplossing bieden.

  Ieder mens is uniek en zo ook zijn (financiële) problemen. Dat houdt in dat voor ieder afzonderlijk een persoonlijk plan opgesteld dient te worden, een stukje maatwerk. Voor de één is begeleiding bij de maandelijkse betalingen voldoende terwijl voor de ander een dreigende ontruiming op de loer ligt en daarom snel en adequaat moet worden ingegrepen.

  Kamer van Koophandel: 
  66014301
  Rechtsvorm: 
  BV
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.