|  | 

Beschermingsbewind

Onderbewindstelling van goederen is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen of problematische schulden hebben. Het is niet altijd nodig om alle goederen van iemand onder bewind te stellen.

Soms kan er met een bewind over bijvoorbeeld het huis worden volstaan. Zijn de goederen van iemand geheel of gedeeltelijk onder bewind gesteld, dan mag diegene niet meer zelfstandig daarover beslissen. Hij mag bijvoorbeeld het huis niet verkopen zonder toestemming van de bewindvoerder. De bewindvoerder beslist daarover, zolang dat gaat, in overleg met de betrokkene. De bewindvoerder gaat ook over het beheer van de goederen. Bij het regelen van de financiële zaken van de betrokkene kan de bewindvoerder ook een belastingaangifte doen en (bijzondere) bijstand of huurtoeslag aanvragen.

  Direct naar Beschermingsbewind

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Apeldoorn
  Type
  Bewindvoering
  Kwaliteitslabels

  Bewindvoering Lotens

  Beschermingsbewind Lotens is een kleine organisatie en is tot stand gekomen door de grote vraag naar integrale schuldhulpverlening en/of beschermingsbewind.

  Na mijn afstuderen als Sociaal Jurist (Saxion Hogescholen, Deventer, mei 2012) ben ik als vrijwilliger gestart bij Stichting De Kap en heb via deze Stichting mensen leren kennen die dringend hulp nodig hadden op sociaal-juridisch gebied. Het gaf en geeft mij veel voldoening om mensen op deze manier te helpen en ben op 14 juni 2013 begonnen met bewindvoeringlotens. Beschermingsbewind is dan ook het uitgangspunt van mijn bureau.

  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.