« Terug naar alle diensten Capelle aan den IJssel

Met personenalarmering kunt u eenvoudig direct hulp inschakelen. Dat is nuttig als u alleen woont, zich minder veilig voelt of klachten hebt.  In dit soort situaties is het niet altijd mogelijk via de telefoon andere mensen te alarmeren. Dan is het een veilig en prettig idee dat er andere manieren zijn om eenvoudig direct hulp te kunnen inschakelen. Dat kan via ‘personenalarmering’. Gelukkig zijn er verschillende aanbieders van personenalarmering in Capelle aan den IJssel. Hieronder staat het specifieke aanbod in Capelle aan den IJssel. Daaronder treft u een toelichting aan. Op deze pagina kunt u overig, landelijk aanbod raadplegen.

Personenalarmering

 

Wat is het?

Personenalarmering werkt eenvoudig met een klein apparaat, dat u altijd bij u draagt. Bijvoorbeeld als hanger om uw hals of als een horloge om uw pols. Via een knop op het apparaatje kunt u hulp van anderen oproepen zodra dat noodzakelijk is. Degene die uw alarmoproep ontvangt kan hulp voor u inschakelen. Het is nuttig wanneer u niet bij uw telefoon kunt komen of een nummer kunt kiezen om de hulp van politie, brandweer, ambulance of een naaste in te roepen. U hoeft alleen maar op een knop op het apparaatje te drukken. En soms is dat niet eens nodig. Dan gaat het alarm geheel automatisch af.

Kosten

Er zijn twee soorten kosten.

 • Eenmalige kosten: deze kosten bent u slechts eenmalig verschuldigd.
 • Kosten per maand: dit zijn de kosten van het maandabonnement.

Genoemde prijzen zijn exclusief eventuele vergoeding door uw zorgverzekeraar en/of gemeente. Wilt u gebruik maken van zo’n vergoeding? Neem dan eerst contact op met uw zorgverzekeraar en/of gemeente; zij werken soms met voorkeursleveranciers.

Alarmcentrale in- of exclusief

In het overzicht leest u of de genoemde kosten in- of exclusief de alarmcentrale is. Als het ‘exclusief’ is en u wilt gebruik maken van de diensten van een alarmcentrale, dan moet u rekening houden met aanvullende (maand)kosten. Informeer bij de betreffende aanbieder naar de mogelijkheden.

Ketenkeurmerk persoonsgebonden alarmeringsdiensten

In het overzicht leest u ook of de dienst voldoet aan het ‘WDTM-QAEH’ ketenkeurmerk die wordt uitgegeven door Stichting Quality Assurance eHealth (QAEH). Het keurmerk is gericht op de ‘hoogst mogelijke betrouwbaarheid voor de eindgebruiker’. Om het keurmerk te verkrijgen, moet de werkwijze van de organisaties aan bepaalde eisen voldoen. Hierbij kunt u denken aan de procedures bij het installeren van de apparatuur, de bemensing van de alarmcentrale en de procedures bij alarmafhandeling. Enkele voorbeelden zijn:

 • bij spoedplaatsing wordt minimaal 90% van apparaten binnen 24 uur geïnstalleerd;
 • op meldingen wordt direct gereageerd: minimaal 75% binnen 90 seconden;
 • medewerkers zijn gekwalificeerd en beschikken over de noodzakelijke diploma’s.

Type alarmering

Er zijn verschillende typen alarmering. Deze komen in de toelichting per aanbieder aan bod.

 • Alarmering in en om de woning: deze dienst kunt u alleen gebruiken in en om uw eigen woning.
 • Alarming buitenshuis en onderweg: deze dienst kunt u alleen gebruiken als u buitenhuis en onderweg bent.
 • Alarmering in en om de woning én buitenshuis en onderweg: deze dienst kunt u overal gebruiken

Aanvullende functionaliteiten

Het ene apparaat heeft meer mogelijkheden dan de andere. Deze komen in de toelichting per aanbieder aan bod. De belangrijkste functionaliteiten lichten we hier toe.

 • Luisteren en spreken: sommige apparaatjes werken via een kastje bij de telefoon of in de meterkast. U kunt dan alleen spreken en luisteren wanneer u in de buurt van dat kastje bent. Zender en ontvanger zijn meestal erg gevoelig, dus u kunt in huis een behoorlijke afstand overbruggen. In grote huizen kunt u meerdere kastjes plaatsen. In grote woningen zonder meerdere kastjes, kunt u alleen een alarmsignaal uitzenden, waar de ontvanger naar moet handelen. Er zijn ook mobiele systemen waarmee u overal in en om huis kunt luisteren en spreken. Ook als u bijvoorbeeld in de tuin of in een kamer ver weg in een groot huis bent. Bij dit systeem praat en luistert u via het apparaatje. Vandaar gaat het signaal rechtstreeks naar de contactpersoon.
 • Automatisch alarm: het kan voorkomen dat u niet in staat bent om op de knop te drukken. Bijvoorbeeld omdat u gevallen bent en in een ongemakkelijke houding ligt. De volgende functionaliteiten hebben te maken met automatische alarmering.
  • Valdetectie: wanneer uw alarm over valdetectie beschikt gaat uw alarm automatisch af. Het apparaatje registreert dan zelf dat u gevallen bent.
  • Inactiviteitenalarm: het apparaatje geeft een signaal wanneer u langere tijd niet beweegt of niet in sommige delen van de woning verschijnt. Bij een inactiviteitenalarm zal het wat langer duren voordat er een signaal wordt gegeven, maar u kunt erop vertrouwen dat er iemand komt.
  • Gebiedsafbakening: het apparaat geeft een automatische melding wanneer u zich buiten een bepaald gebied bevindt. U kunt programmeren welk gebied dit is en wat de omvang van het gebied is.
  • Dwaaldetectie: bij dwaaldetectie geeft het apparaatje meteen door waar u zich bevindt, zodat u snel opgespoord kunt worden. Vooral voor mensen die wel eens dwalen (bijvoorbeeld bij dementie) is dit een oplossing.
  • Binnenshuis/buitenshuis: Sommige apparaten kunnen uw actuele positie (waar u zich bevindt) bijhouden, zodat u desgewenst ‘opgespoord’ kunt worden zonder dat u op de alarmknop drukt. Deze functie kan binnenshuis en/of buitenshuis zijn.
 • Kan gedragen worden onder de douche: net als bij horloges is het ene apparaat beter tegen water bestand dan het andere. Het is handig wanneer het apparaat waterdicht is, zodat u het kunt omhouden tijdens het douchen. Valt u dan, dan heeft u het alarm immers bij de hand.
 • Klantportaal: bij sommige systemen kunnen de contactpersonen via een internetverbinding inloggen en direct inzage krijgen in de status van verschillende alarmeringen. Ook geeft deze informatie over de huidige positie en/of de batterijstatus van het mobiele apparaatje.

Alarmoproep

Wanneer u iets overkomt, kunt u op de knop drukken die u om uw hals of pols hebt. Hierdoor vindt een alarmoproep plaats. U kunt zelf kiezen waar de oproep terecht komt. De verschillende mogelijkheden komen in de toelichting per aanbieder aan bod.

 • Dit kan bijvoorbeeld een familielid, buurvrouw of mantelzorger zijn. Dat wordt ook wel ‘sociale alarmering‘ genoemd.  Wanneer de persoon uit uw netwerk niet beschikbaar is, gaat het alarmsignaal door naar de tweede of volgende persoon.
 • U kunt er ook voor kiezen de melding naar een alarmcentrale te laten sturen. Deze is gegarandeerd dag en nacht bereikbaar. Wanneer de oproep bij een alarmcentrale terecht komt, zal deze nagaan welke hulp gewenst is en de hulp voor u regelen. Dat kunnen mensen uit uw eigen netwerk zijn of professionele hulpverleners, zoals een huisarts. Bij een alarmcentrale moet u zich eerst inschrijven, zodat men het een en ander van u weet. Zoals uw adres, de bereikbaarheid van uw sleutel en informatie over eventueel medicijngebruik. Ook geeft u toestemming dat de centrale deze informatie mag doorgeven aan hulpdiensten, zoals ambulancepersoneel.
 • Uw oproep kan ook naar een zorgorganisatie gaan. Veel zorgorganisaties bieden professionele alarmering aan. Vervolgens kunt u met degene die uw alarmoproep ontvangt spreken. Hij of zij kan vragen wat er is gebeurd en advies geven. Indien nodig kan hij/zij zelf komen of de juiste hulp inschakelen.

Alarmopvang

Na een alarmoproep, moet er soms iemand naar u toe om u te helpen. Dit heet ‘alarmopvang’. Ook daarbij zijn verschillende varianten mogelijk. Deze komen in de toelichting per aanbieder aan bod.

 • Eigen netwerk: in dit geval neemt degene die uw alarmoproep ontvangt contact op met één of meer mensen uit uw eigen netwerk. De namen en contactgegevens hebt u bij het afsluiten van de dienst aan de aanbieder gegeven en deze mensen hebben aangegeven hiervoor beschikbaar te zijn. Vervolgens kunnen deze mensen naar u toe komen.
 • Thuiszorgorganisatie naar eigen keuze: in dit geval neemt degene die uw alarmoproep ontvangt contact op met een thuiszorgorganisatie die u eerder zelf gekozen hebt. Vervolgens kan de thuiszorgorganisatie een medewerker naar u toe sturen.

Aansluiting branche- of beroepsorganisaties

Sommige aanbieders zijn aangesloten bij een branche- of beroepsorganisatie. Als dit zo is, dan staat het vermeld bij de omschrijving van hun dienstverlening. Deze aansluiting kan u extra zekerheid geven over de kwaliteit van de dienstverlening. Hieronder staan de verschillende branche- of beroepsorganisaties bij deze vorm van dienstverlening:

« Terug naar alle diensten Capelle aan den IJssel

Langer en beter zelfstandig wonen
Zoek direct een dienst in de buurt of aan huis: