Vrijwilligers voor mensen met dementie – belangrijk maar moeilijk te vinden

vrijwilligers dementie

[Gastbijdrage] Steeds vaker zullen mensen met dementie langer zelfstandig thuis blijven wonen. Gespecialiseerde thuiszorg kan daarbij helpen. Maar ook vrijwilligers zijn belangrijk. De taken en benodigde kwaliteiten zijn helder. Het is vooral  lastig om deze ‘vrijwilligers dementie’ te vinden. Hier een verslag uit de praktijk. Hebt u suggesties voor deze uitdaging?

Behoefte aan gespecialiseerde vrijwilligers

Als thuiszorgorganisatie Senioren Zorg Plan leveren wij zorg aan mensen met dementie die thuis willen blijven wonen. Het overheidsbeleid zorgt ervoor dat steeds meer mensen hier behoefte aan hebben. Vaak willen mensen méér zorg ontvangen dan hun indicatie toelaat. Voor mensen met een smallere beurs ontstaat dan een probleem: ze hebben het geld niet om aanvullende zorg in te kopen. Daarom zoeken wij steeds vaker naar vrijwilligers om de benodigde veiligheid en structuur te bieden.

Sociale activiteiten

Wij zoeken vrijwilligers die zich regelmatig, op vaste momenten in de week en minimaal één uur aaneensluitend, willen ontfermen over onze cliënten. Het gaat daarbij om sociale activiteiten zoals een praatje maken, muziek luisteren, wandelen, foto’s kijken of iets anders dat bijdraagt aan het welzijn van onze cliënten.

Bijzondere kwaliteiten

Zorg en ondersteuning voor mensen met dementie vraagt bijzondere kwaliteiten. Het vraagt om inlevingsvermogen, respect, sociale vaardigheid en een zekere genegenheid voor kwetsbare oudere mensen. Daarom stellen wij eisen aan vrijwilligers op het gebied van sociale intelligentie, omgang en bejegening van mensen met dementie. Het is een pré als vrijwilligers (positieve) ervaring hebben als mantelzorger of beroepsmatig. Of misschien is er via een cursus geleerd om met dementie om te gaan. Uiteindelijk is het belangrijk dat een vrijwilliger in staat is een soort vertrouwensband op te bouwen als onderdeel van het sociale netwerk, zodat onze cliënten langer in welzijn thuis kunnen blijven wonen.

Zoeken van vrijwilligers

Tot nu toe hebben wij ons vooral gericht op koepelorganisaties: kunnen zij ons verwijzen naar in dementie gespecialiseerde vrijwilligersorganisaties? Helaas kregen we geen directe verwijzingen. Daarom richtten we ons op algemene vrijwilligersorganisaties. In ons werkgebied hebben we via de Vrijwilligerscentrale Amsterdam en Markant inmiddels een aantal vrijwilligers gevonden. Dat is heel fijn, maar de vraag van onze cliënten overstijgt dit aanbod. Zijn er daarom meer mogelijkheden om vrijwilligers te vinden, bijvoorbeeld via gespecialiseerde vrijwilligers(organisaties)?

Vrijwilligers dementie: Conclusies

We gaan dóór met zoeken, dat staat vast. Toch kunnen we al een voorlopige conclusie trekken: zo eenvoudig is het niet om ‘gespecialiseerde vrijwilligers’ te vinden. Terwijl de behoefte hieraan juist zal toenemen.

Wat zijn uw ervaringen?

Hebt u ervaringen met het zoeken en vinden van vrijwilligers voor ondersteuning van mensen met dementie? Hebt u suggesties voor onze zoektocht? Wij stellen uw reactie zeer op prijs; die kunt u onder dit bericht achterlaten. Bij voorbaat dank!

Wilt u elke 2 weken een gratis update ontvangen zoals dit artikel over vrijwilligers dementie? Klik hier en schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Deel dit artikel
25 reacties op “Vrijwilligers voor mensen met dementie – belangrijk maar moeilijk te vinden
 1. Joke van Galen schreef:

  Als je “alleen maar” naar vrijwilligers blijft zoeken, dan wordt de spoeling dun. Want betaald werk is voor iedereen nummer 1. Uitkeringsinstanties willen dat mensen zich inspannen om (betaald) werk te vinden en werkgevers ontvangen op iedere vacature minstens 100 reacties. Wat is er mis?
  Zorg dat het onderscheid tussen “vrijwillig” en “betaald” werk wordt weggenomen: werk = werk.
  U zoekt naar professionele mensen? Klop dan bij gemeenten aan om te zorgen dat het grote (werkzoekende) potentieel ingezet kan worden, zonder bang te hoeven zijn voor “sancties”. In het kader van de participatiewet moeten er vanaf 2015 in 10 jaar tijd 125.000 banen worden gecreëerd… Zorg dat je vooraan staat om de pareltjes eruit te vissen en bied een opleiding/ stage aan.

  • sgscholten schreef:

   Helemaal eens, wij zouden niets liever doen dan werken met mensen van 45+ die beschikken over de juiste sociale vaardigheden. Inderdaad zijn er potentiële werkzoekenden die aan deze kwalificatie voldoen en goed met mensen met dementie kunnen omgaan. Echter, de overheid is steeds strenger met opleidingseisen in de thuiszorg en daar voldoet bijna niemand aan binnen deze doelgroep. Het gaat om minmaal MBO-opleidingen die (te) veel tijd en geld in beslag nemen. Kortom, pareltjes zonder opleiding mogen wij niet betaald inzetten.

   Wij zijn wel met gemeenten in gesprek om in het kader van ‘social return’ een soort opleidings-vrijstelling te krijgen voor deze mensen, om ze vervolgens zelf te trainen. Wij staan dan uiteraard garant voor de kwaliteit. Maar ja, dat durven overheden niet gauw aan.

   Wij zoeken nu vooral ‘vrijwilligers’ omdat de gesubsidieerde zorg nogal eens te weinig is. De extra zorg kan dan particulier worden ingekocht, maar niet iedereen kan dat betalen zodat deze mensen afhankelijk zijn van mantelzorgsters of vrijwilligers. Inderdaad dit gaat om werk=werk waar geen geld voor (over) is.

 2. Joop Kesler schreef:

  Ik kan me voorstellen dat men in dit geval vraagt om professionele mensen, denk dat men meer bedoeld mensen die weten hoe ze met de dementie dienen om te gaan. dat kan namelijk niet iedereen. dus bied deze vrijwilligers een bijscholing aan. heb ik ook gehad.

  niet iedere werkloze kan dit werk aan. Omgaan met dementie vergt wel iets meer dan zomaar door de gemeente aan het werk gezet te worden..

 3. sgscholten schreef:

  Inderdaad, niet iedereen kan met mensen met dementie overweg. Het gaat vooral om sociale vaardigheden die vaak nauw samenhangen met iemands persoonlijkheid en eigenschappen die je niet kan leren in een opleiding. Wel kunnen trainingen heel nuttig zijn als potentiële zorgverleners reeds over de juiste eigenschappen beschikken.

 4. kees schreef:

  Het is uiterst teleurstellend dat door overheidsmaatregelen wij in deze situatie terecht zijn gekomen. Daarom loop ik er niet zo hard voor. Die overheid moet eerst maar eens luisteren naar de bezwaren die zijn ingebracht tegen hun plannen.

 5. karin schreef:

  Ik ben het eens met Kees. Het huidige beleid (is al een paar jaar aan de gang als “voorkook” naar de transitie 2015) is dat zorgbehoevenden structureel “te krap” geïndiceerd worden. Als we dit gaan oplossen met extra vrijwilligers- en mantelzorginzet dan verdoezelen we het probleem. Met name de zorg aan dementerenden vraagt geduld, aandacht en tijd, en ongeacht je opleiding (hoog of laag, duur of goedkoop) je tijd kun je maar 1 keer besteden….. Mijns inziens is het de hoogste tijd voor een echte transitie en dat is het invoeren van het basisinkomen. Liefst voor iedereen, maar te beginnen met die mensen die in de (aandachts)zorg voor anderen willen “werken”, wat dan op “vrijwillige” basis kan. Want laten we eerlijk zijn, juist dementerenden hebben behoefte aan structuur en vastigheid, die kun je niet “een dagje laten overslaan” als de vrijwilliger ziek of met vakantie is, dat vraagt dus goede vervanging/achtervang vanuit een organisatie = gewoon werk.

 6. Geertien Pols schreef:

  Op dit moment zijn gemeentebesturen bezig om alle regelgeving en kaders over de wijzigingen vast te stellen in de gemeenteraden. Aan de mantelzorgondersteuning wordt nu wel gedacht. Aan het opleiding van vrijwilligers nog niet. Ik kan me voorstellen dat een actie gericht op gemeentebesturen en gemeentepolitiek in het komend voorjaar wel effect heeft. Dan is het stof wat neergedwarreld en zijn gemeenten toe aan dergelijke verfijningen en kunnen combinaties worden gemaakt tussen participatie, zorg, opleiding en steunpunt voor deze vrijwilligers. Want dan is de tijd dat de experimenten kunnen starten op basis van al vast gelegde verordeningen.

  Met clubs als Mezzo kan uitgewisseld worden hoe je dat in kunt steken.

 7. marloes de bie schreef:

  Al jaren geleden werd ervoor gewaarschuwd dat vrijwillig niet hetzelfde is als vrijblijvend. Opgelegd vrijwilligerswerk is in geen enkel geval goed en zeker niet als het gaat om kwetsbare ouderen. Vanuit mijn werk signaleer ik bovendien dat dementie onder migranten een extra dimensie aan het probleem geeft, oa door taal- en cultuurverschillen. Dus ik sluit mij aan bij de roep om goede training en het niet opleggen van sancties bij vrijwilligerswerk.Het basisinkomen zou een mogelijke oplossing kunnen zijn, daar ben ik het ook zeer mee eens!

 8. Ingrid Zalme schreef:

  In het basis pakket wordt minimaal 10 uur aan ergotherapie vergoed. met name EDOMAH geschoolde ergotherapeuten maar ook ergotherapeuten die PDL zijn geschoold (in dementie gespecialiseerd) kunnen vrijwilligers coachen bij specifieke dementie hulpvragen. zij bieden toegepast advies. Hier zou gebruik van kunnen worden gemaakt! Ook is sinds kort bekend dat ergotherapie bij dementie 236 miljoen per jaar kan besparen..

 9. Jannet Huisman schreef:

  Zelf werk ik bij het Steunpunt Mantelzorg in Enschede. Als Stichting Informele Zorg Twente hebben wij 10 Steunpunten Mantelzorg in heel Twente. Vanuit de Steunpunten ondersteunen we belaste en zwaar belaste mantelzorgers, ondermeer door het inzetten van vrijwilligers als respijt. Ook wij zien de tendens van steeds meer en zwaardere dementerenden die thuis blijven wonen. Gelukkig hebben wij meerdere vrijwilligers die goed inzetbaar zijn bij mensen met dementie. Ook kunnen onze vrijwilligers een training volgen over omgaan met dementie en op die manier scholen wij onze vrijwilligers zelf.
  Wij werven deze vrijwilligers middels specifieke en algemene advertenties.
  Goede begeleiding (door Contactvrijwilligers) en terugkoppeling maakt dat de vrijwilligers zich gesteund en verbonden voelen met de organisatie en kunnen we ze voor langere tijd behouden.
  Tevens hebben wij ervaringsdeskundigen (ex-mantelzorgers die zelf een dementerende partner of ouder hebben gehad) die wij koppelen aan mantelzorgers die nog aan het begin van het hele proces staan. Zij zijn een luisterend oor en gesprekspartner voor de mantelzorger.
  Veel mantelzorgers vallen na het overlijden van hun verzorgde in een groot gat en vinden het prettig hun eigen ervaringen in te zetten om andere mantelzorgers te helpen.
  Daar kun je ook specifiek op werven, wel moeten deze mensen eerst een scholing aangeboden krijgen. Je moet zeker weten dat ze de eigen ervaringen goed verwerkt hebben en dat ze zonder oordeel kunnen meedenken met de mantelzorgers.

 10. sgscholten schreef:

  Beste Joke, Joop, Kees, Karin, Geertien, Marloes, Ingrid, Janet en andere reageerders via LinkedIn, heel hartelijk dank voor het meedenken.

  Algemeen valt me op dat veel reageerders niet altijd blij zijn met het overheidsbeleid dat er toe leidt dat er meer inzet van (onbetaalde) mantelzorgers en vrijwilligers wordt gevraagd, terwijl dit voorheen om betaald werk ging. Inderdaad is dit de consequentie van het overheidsbeleid dat vooral ook een bezuinigingsoperatie is. Deze boodschap wordt niet graag verkondigd; het zou vooral gaan om een transitie waardoor de zorg beter wordt …

  Ook nu al zijn de geïndiceerde budgetten soms onvoldoende om de juiste zorg aan mensen met dementie te bieden. Ook nu al maken wij bij Senioren Zorg Plan daarom gebruik van aanvullende door de particulier betaalde (mantel-)zorg. Maar zoals gezegd, niet iedere particulier kan dat betalen. Vandaar dat wij dan aanvullend willen werken met vrijwilligers. De vraag naar deze vrijwilligers en naar betaalde mantelzorgdiensten zal ten gevolge van de bezuinigingen toe gaan nemen.

  De vraag daarbij is of er (voldoende) gespecialiseerde vrijwilligers zijn, want niet iedere vrijwilliger of mantelzorger is in staat om adequaat met (in dit geval) mensen met dementie om te gaan. Het is dan ook fijn om te lezen dat er diverse initiatieven worden genomen. Ik zal ook zeker gebruik maken van jullie tips in onze speurtocht naar geschikte vrijwilligers, die mensen met dementie en een smalle beurs willen ondersteunen.

  Dank!

 11. Liesbeth de Groot schreef:

  Ik heb jaren gewerkt in de PG, ben nu helaas ontslagen. Ook al geef je vrijwilligers cursussen, dan kunnen ze nog voor hele moeilijke situaties komen te staan. Het is echt moeilijk om met deze doelgroep om te gaan. Er wordt veel te gemakkelijk gedacht over het inzetten van vrijwilligers. En helaas komt dit niet alleen bij deze doelgroep voor. Al die mensen die momenteel ontslagen worden, moeten die straks allemaal vrijwilligerswerk gaan doen ? Het invoeren van een basisinkomen is een veel beter idee.
  Werken met kwetsbare doelgroepen is zwaar, daar hoort een goede vergoeding tegenover te staan.
  Ik hoop dat Den Haag wakker wordt, want ik denk dat er straks dingen verkeerd gaan.

  • sgscholten schreef:

   Beste Liesbeth,

   Ik denk niet dat Den Haag zal veranderen. Uiteindelijk gaat het toch om de verdeling van geld over steeds meer mensen. Vrijwilligers kunnen ook in moeilijke situaties functioneren als er goede samenwerking met professionals is.

 12. patrick schreef:

  vrijwiligers denken ook te vaak ik ben men eigen baas want ik doe het gratis dus doe ik het waneer ik wil en hoe. ik ben een zorgkundige man van 44 jaar en zit zonder werk omdat ze liever een verpleegkundige in dienst nemen of een gesco die de taal niet machtig en de mediche briefing niet meer verantwoord is . maar daar krijgen de instanties subsidies voor.

 13. Anoniem schreef:

  Ben vrijwilligerster en heb een paar maanden 1x per 14dagen op verzoek van de partner via de Vrijwilligers Centrale bij zijn dementerende echtgenote aanwezig geweest,zodat mijnheer iets ontspannends kon gaan doen met vrienden.Sinds kort is mevrouw opgenomen in een verpleeghuis omdat het thuis niet mer ging.Het heeft mij veel voldoening gegeven om bij deze familie een schakeltje te kunnen zijn,zodat meneer wat lucht kreeg en mevrouw genoot van mijn aanwezigheid,zover dat in haar vermogen lag,samen met haar heb ik ook leuke dingen kunnen doen,zoals een eindje rijden met de auto en eens een kopje thee gedronken op een terrasje,waar zijn zichtbaar van genoot!

 14. Marijke schreef:

  Het zijn niet alleen de mensen met dementie die thuis vereenzamen, maar zelfs in een verpleeghuis/afdeling komen deze mensen aandacht tekort. Er is een minimum aan personeel en wij zijn druk met allerlei regeltjes en papierwerk dat de bewoners er bij inschieten, en nu ook de activiteiten begeleiding wegvalt door bezuiniging zitten de bewoners vaak doelloos voor zich uit te staren of sukkelen in slaap.
  Mensen gaan daardoor sneller achteruit en hebben daardoor weer meer zorg nodig.

 15. Andrea Lehr schreef:

  Mocht je belangstelling hebben om wat meer te horen hoe wij hier dementievrijwilligers werven, neem dan contact op. Ik werk voor de Bezoekdienst voor mensen met dementie in Utrecht.

 16. Marjon schreef:

  Mijn stiefvader woont nu in een verzorgingshuis en wil graag naar buiten (om te fietsen of te wandelen, ergens een kopje koffie drinken). Ik probeer daarvoor iemand te vinden maar dat lukt helaas niet. Jammer dat daar zo weinig mensen voor beschikbaar zijn.

 17. Janny Windt schreef:

  Mijn moeder woont nog op zichzelf.Zij is 92 en dementerend.Ze mag graag wandelen.Ik kan niemand vinden ,en ik woon zelf te ver weg.Zij heeft hulp van Icare pg Team.Die willen ook wel wandelen maar dat kost €50,00 per uur!Ik wil er wel voor betalen maar dat is te veel.De zonnebloem heb ik ook niets aan,die mogen alleen wandelen met iemand met een lichamelijke beperking.Als jullie nog een instantie weten waar ik terecht kan.Moeder gaat anders op bed liggen als Icare weer weg is.Zij woont in Zuidlaren.

 18. Bertien Ensing schreef:

  Het probleem van vrijwilligers ken ik ook bij onze NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) cliënten. Er zijn cliënten waar je niet veel van terug krijgt en waar je dus veel moet geven. Maar die dat wel erg waarderen. Dat zijn de cliënten die veel zouden hebben aan structurele bezoeken. Om deze mensen te zoeken, zou ik graag een project opzetten door middel / met behulp van een subsidie of fondsaanvraag. Wie ziet hierin ook mogelijkheden?

 19. Jan fokkens schreef:

  Ik heb pgb. Wat mag op jaarbasis mijn vrij bestedingsbedrag dan zijn? Ik ben van 120 kg naar 85 kg afgevallen maar heb geen geld voor nieuwe kleding. Tot hoeveel maximaal uit te geven aan kleding en schoenen? Bvd J. Fokkens Brunssum

Langer en beter zelfstandig wonen
Zoek direct een dienst in de buurt of aan huis: